Wolters Kluwer

Projekty realizowane w ramach współpracy:

 1. „Kierunek on-line – szkolenia profesjonalne dla pracowników Wolters Kluwer Polska podnoszące kompetencje w zakresie wirtualnej współpracy w realizacji projektów wydawniczych”,
 2. „Kierunek on-line – szkolenia profesjonalne dla współpracowników Wolters Kluwer Polska podnoszące kompetencje w zakresie wirtualnej współpracy w realizacji projektów wydawniczych”, projekty współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach PO KL 2007-2013, priorytet 2, działanie 2.1.1

Zakres współpracy:

 • rozliczanie finansowe budżetu projektu
 • obsługa rachunków bankowych
 • wyliczanie pomocy publicznej
 • zmiany w budżecie projektu
 • obsługa merytoryczna
 • sporządzanie sprawozdań okresowych
 • sporządzanie wniosków o płatność
 • sporządzanie raportów wynikających z bieżącego monitoringu
 • koordynacja szkoleń zgodnie z harmonogramem